fbpx

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza www.tripminer.com weboldal (továbbiakban: ’Weboldal’) használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket.

Bevezetés

A Weboldalhoz való hozzáférést és a használatát az alkalmazandó jogszabályok és a jelen dokumentumban foglalt jogi feltételek szabályozzák.

A Weboldal bármely Látogatója, aki megnyitja a www.tripminer.com honlapot és ott bármit elolvas, megrendel, vagy valamely külső weboldalra mutató linkre rányom (továbbiakban: Látogató) a Weboldal látogatásával elfogadja a jelen jogi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem ad meg adatot a Weboldalon és/vagy nem rendel meg semmilyen szolgáltatást, vagy linkel át külső Weboldalra. Amennyiben a jogi feltételekkel valamely Látogató nem ért egyet, úgy kérjük, ne látogassa a Weboldalunkat és kérjük, hogy csak akkor használja és vegye igénybe a Weboldal bármely szolgáltatását, linkjét, amennyiben jelen ÁSZF minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Jelen dokumentum nem kerül a Felek (Látogató, Szolgáltató, Üzemeltető) által aláírásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre oly módon, amikor Látogató valamely térítésköteles tanácsadó szolgáltatás megrendelése esetén, a megrendelés véglegesítése előtt, az ÁSZF-re vonatkozó jelölőnégyzetet kipipálja és ezzel a szerződés létrejött. Ezután a Felek jelen Szerződésben megfogalmazott jogai és kötelezettségei a szerződés teljesítéséig fennállnak. A jelölőnézet kipipálásának hiányában térítésköteles szolgáltatást megrendelni nem lehet a Weboldalon.

A hatályos ÁSZF elérhető az alábbi linken: https://tripminer/altalanos-szerzodesi-feltetelek. Üzemeltető bármikor jogosult a jogi feltételek megváltoztatására. Ezért kérjük, hogy amennyiben térítős szolgáltatást rendel meg a Weboldalunkon az ÁSZF-t minden alkalommal olvassa el annak érdekében, hogy az adott megrendelés leadásakor hatályos jogi feltételeket megismerje.

Weboldal üzemeltetőjének adatai:

 • Cégnév: Newgency Kft.
 • Székhely címe: 1133 Budapest, Pozsonyi út 48.
 • Cégjegyzékszám: 01 09 682702
 • Adószám: 11909305-2-41
 • Bankszámlaszám: 10700244-68901815-51100005
 • Központi telefonszám: +36 20 2918849
 • Ügyfélszolgálati e-mail cím: ugyfelszolgalat@tripminer.hu

Utazási tanácsadást végző szolgáltató adatai:

 • Név: Práth Károly e.v.
 • Címe: 1126 Budapest, Kakukk út 8/b.
 • Nyilvántartási szám: 50805848
 • E-mail elérhetőség: hello@tripminer.com

A fizetési szolgáltató cég adatai (OTP SimplePay):

 • Cégnév: OTP Mobil Szolgáltató Kft.
 • Székhely: 1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.
 • Adószám: 24386106-2-43
 • Telefonszám: +36 1/20/30/70 3-666-611
 • E-mail elérhetőség: ugyfelszolgalat@simple.hu +
 • Tárhelyszolgáltató: Tárhely.Eu Kft., 1144 Budapest, Ormánság u. 4.

Az adatbázis- és hírlevélkezelő, adatfeldolgozó cég adatai:

A Weboldal tárhely-szolgáltató adatai:

 • Cégnév: RACKFOREST KFT.
 • Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
 • Telefonszám: +36 1 789 2 789
 • Adószám: 14671858-2-41
 • Telefon: +36 70 362 4785
 • E-mail: info@rackforest.com

A www.tripminer.com weboldalon nyújtott térítésköteles tanácsadó szolgáltatásokon (továbbiakban: Szolgáltatás) keresztül a Szolgáltatás megrendelői, akik lehetnek természetes és jogi személyek is (továbbiakban: ’Megrendelők’) különböző tanácsadási szolgáltatásokat vehetnek igénybe a jelen pontban meghatározott tartalommal és feltételekkel.

A Weboldal Szolgáltatásainak célja, hogy információival, javaslataival hozzásegítse a Megrendelőket, hogy az elvárásaikra és az igényeikre szabott utazásokon vehessenek részt és azokat az Interneten elérhető legkedvezőbb árakon tudják lefoglalni és megszerezni.

A Weboldal 0-24 órában látogatói rendelkezésére áll és Megrendelők bármikor le tudnak adni megrendelést rajta, de Szolgáltató kizárja a felelősségét amennyiben a Weboldal – bármilyen ok miatt – nem elérhető, nem megfelelően működik, vagy valamiért nem lehet rajta megrendelést leadni.

A Szolgáltatás az internetes hozzáférés miatt mind belföldről, mind külföldről elérhető, de a szerződéskötés nyelve is magyar.

 

A weboldalon megrendelhető nevesített szolgáltatások:

2.a. Utazási ajánlat/ár összehasonlítás: Ezen szolgáltatás, a Megrendelők rendelkezésére álló utazási ár/ajánlat átnézését, az általunk ismert, vagy felkutatott ugyanazon alapparaméterű utazás árával, tartalmával és minőségével való összehasonlítását és ezen összehasonlítás eredményének a Megrendelővel való írásos közlését jelenti.

Megrendelő a meglévő utazási árát/ajánlatát a Weboldalon keresztül tudja eljuttatni részünkre, oly módon, hogy azt vagy belinkeli, vagy fájlként elküdi, vagy a megfelelő helyre leírja.

Ezen szolgáltatásunk keretében egzakt választ adunk arra, hogy a Megrendelő által megküldött utat, utazást, jegyet meg tudja-e szerezni (le tudja-e foglalni) kedvezőbben és ha igen, hol, vagy van-e jobb feltételű, több vagy minőségibb tartalmú utazás ugyanazért az árért.

Mindezek mellett, megosztunk a Megrendelővel jópár, a hosszú évek alatt összegyűjtött utazási és foglalási információt, tippet, megoldást, lehetőséget, melyek révén Megrendelő költségmegtakarítást érhet el az utazásai során – az összehasonlított ajánlat lefoglalásától függetlenül.
Ezen szolgáltatásunk díja – a szolgáltatás bevezető időszakában 4.900Ft/összehasonlítás, mely díj ezen szolgáltatás megrendelésekor bankkártyával előre fizetendő a Szolgáltatónak a Weboldalon.

2.b. Személyes utazási és foglalási tanácsadás, konzultáció: Ezen szolgáltatásunk – a bevezető időszakban – a Megrendelő által megjelölt időszakban zajló, 40 perces egyszeri telefonos konzultációt jelent az adott terület utazási szakértőjével, mely konzultáció során a Megrendelő által tervezett és a megrendelése leadásakor megfogalmazott kérdéseire kap választ. Ezen beszélgetés során megosztunk még a Megrendelővel számos olyan releváns, általunk ismert infót, megoldást, lehetőséget, melyek révén kedvező ár/érték arányon, vagy több/jobb/magasabb szolgáltatással foglalhatja le az általa tervezett, kinézett, vagy összeállításra kerülő utazást, vagy annak bármely részét (pl., repjegy, szállás, közlekedés, étkezés, program, biztosítás, stb.).

Ezen szolgáltatásunk díja – a szolgáltatás bevezető időszakában – 14.900Ft/alkalom, mely díj a szolgáltatás megrendelésekor bankkártyával előre fizetendő Szolgáltatónak a Weboldalon.

2.c. Személyreszabott utazástervezés: Ezen szolgáltatásunk a Megrendelő által, a megrendelése leadásakor – az általunk feltett utazási kérdéseinkre – megadott utazási terveire, céljaira, személyes elvárásaira, igényeire és költségvetésére szabott út/utazás (vagy annak a Megrendelő által kért valamely elemének) megtervezését és annak Megrendelőnek írásban elküldött foglalási tervére (mit, hol, mennyiért célszerű lefoglalni) tett javaslatot jelenti.

Ezen információk és foglalási lehetőségek mellett, annak részeként Megrendelő kap egy, az adott utazási desztinációra vonatkozó összefoglalást, benne rengeteg hasznos információval, linkkel és elérhetőséggel, valamint egy tipp- és ötletgyűjteményt, hogy miként teheti még kellemesebbé és anyagilag kedvezőbbé a tervezett utazását.

Ezen szolgáltatásunk díja az összeállított utazás foglalási értékének 11%-a, de minimum 39.000Ft, mely díj két részletben fizetendő Szolgáltatónak. Az első részlet összege 39.000Ft, mely a megrendelés leadásakor bankkártyával előre fizetendő a Weboldalon. A második részlet (melynek összege az összeállított utazás összértékének 11%-a mínusz 39.000Ft), akkor esedékes és fizetendő, amikor Szolgáltató Megrendelőnek összeállított utazás paramétereit a foglalási linkekkel együtt Megrendelőnek írásban megküldi.

Az ÁSZF tartalmazza a Szolgáltatással és annak igénybevételével kapcsolatos általános feltételeket, így a Megrendelő, a Szolgáltató és az Üzemeltető jogait, kötelezettségeit, valamint egyéb, a Szolgáltatással összefüggő lényeges körülményt.

Az ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi a Weboldal Adatkezelési Tájékoztató, valamint a Megrendelő által a Weboldalon benyújtott egyedi megrendelés(ek). Amennyiben az egyedi megrendelés(ek) és jelen ÁSZF között ellentmondás található, úgy az ÁSZF tartalma az irányadó.

Az egyedi megrendelés(ek)ben és az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar jogszabályok, különösen a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések az irányadóak, de a Gyakran Ismételt Kérdések között is számos olyan kérdés, információ megtalálható, mely a Megrendelők tájékoztatást szolgálja a weboldal igénybevételével kapcsolatban.

Az ÁSZF, valamint annak részét képező Adatkezelési Tájékoztató Megrendelő általi elfogadására a Weboldalon történő hírlevélfeliratkozással, vagy az adott egyedi megrendelés leadásával egyidejűleg kerül sor.

A Weboldalon nem lehet leadni úgy megrendelést, hogy a Megrendelő az ÁSZF-t és Adatkezelési Tájékoztatót ne fogadná el. Amennyiben erre, bármilyen ok miatt sor kerülne, úgy Megrendelő adott megrendelése érvénytelen, Szolgáltató, Üzemeltető és Megrendelő között jogviszony nem jött létre.

Üzemeltető és Szolgáltató bármikor jogosult a jelen ÁSZF-t, valamint szolgáltatásának díjait egyoldalúan módosítani. Az ÁSZF módosítása a Weboldalon történő közzététellel lesz hatályos és a Látogató, Megrendelők felelőssége, hogy az aktuális ÁSZF tartalmával tisztában legyenek, mely az alábbi linken érhető el a Weboldalon: www.tripminer.com/aszf.

AZ ÁSZF értelmében, ha a jogi feltételekkel (ÁSZF, Adatkezelési Tájékoztató, stb.) valamely Látogató nem ért egyet, úgy kérjük, ne látogassa a Weboldalunkat! Kérjük, továbbá, hogy csak akkor vegye igénybe a Weboldal bármely szolgáltatását, amennyiben jelen ÁSZF minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

A Szolgáltatások aktuális díja és tartalma a Weboldalon kerül meghatározásra. Üzemeltető és Szolgáltató fenntartja a jogát arra, hogy a Szolgáltatásai számát, díjait és tartalmukat előzetes értesítés nélkül, bármikor megváltoztassa. Az új Szolgáltatások és a megváltozott szolgáltatási árak és tartalom a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg válik hatályossá.

Az ár és tartalom megváltoztatásának ténye nem befolyásolja a hatályba lépésük előtt leadott megrendeléseket és visszaigazolt megrendelések díját, mert azok, minden esetben a megrendelés visszaigazolásában megadott díjon kerülnek teljesítésre.

Amennyiben Üzemeltető vagy Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldalon felületére, – különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, a közismert, általánosan elfogadott, vagy korábbi tapasztalati árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő (nem kizárólagosan) 0 vagy 1 Ft-os árra, – a szolgáltatás igénybevételére ezen a téves áron nem kerülhet sor, ilyen áron sem Üzemeltető, sem Szolgáltató nem tudja biztosítani a Szolgáltatást. Ilyen esetben Szolgáltató bármikor jogosult felajánlani az általa meghatározott, saját árazási rendszerének megfelelő áron történő értékesítést, melyet Megrendelő vagy elfogad, vagy nem jött létre Felek között érvényes megrendelés.

A feltüntetett árak érvényessége – minden esetben – az adott megjelenés időpontjára vonatkozik. Szolgáltató a megrendelt terméket a megrendeléskor érvényes áron szolgáltatja Megrendelő részére.

Üzemeltető és Szolgáltató Megrendelői számára különböző kedvezményeket (akciós árkedvezmény, többletszolgáltatás, stb.) nyújthat, melynek ellenértékét (árát) a Weboldalon meghirdetett Szolgáltatások ára, (melyekhez ezek a kedvezmények kapcsolódnak) minden esetben tartalmazzák. Ezen kedvezményeket Megrendelő a Weboldalon feltüntetett feltételek esetén veheti igénybe az ott leírt módon.

A Weboldal által kínált Szolgáltatások igénybevételéhez nem szükséges a weboldalon regisztrálni, csak a legfontosabb, törvény által előírt adatokat kell megadni kapcsolattartáshoz és a számlakiállításhoz.

Amennyiben Megrendelő kiválasztotta, hogy mely szolgáltatást szeretné megrendelni, úgy az adott Szolgáltatás oldaláról bármely „Megrendelem…”, “Érdekel…” vagy „Kérem…” CTA gombon keresztül az adott Szolgáltatás megrendelő oldalára jut.

Ezen oldalak alján található az adott Szolgáltatás megrendelő űrlapja, melyen a Megrendelőnek meg kell adnia a bekért megrendelői adatokat, valamint a számlázási adatokat, néhány a szolgáltatással kapcsolatban kért adatot, ezután el kell fogadnia a jogi feltételeket majd bankkártyával ki kell fizetnie a megrendelő űrlapon megadott díjat.

A bankkártyás fizetés után, az egyes szolgáltatások esetén már eltérő a megrendelés további folyamata. Ezen eltérés az egyes szolgáltatások esetén az alábbi:

6.1. Utazási ár/ajánlat összehasonlító szolgáltatás esetén Megrendelőnek nincs több feladata, a megrendelő űrlapon megadott paraméterek alapján Szolgáltató 48 órán belül a megadott e-mail címre elküldi az ár/ajánlat összehasonlítás eredményét és választ küldd a Megrendelő által a megrendelő űrlapon feltett kérdéseire.

6.2. Utazási tanácsadás esetén, megnyílik egy pár kérdéses űrlap, ahol Megrendelő megadhatja, hogy milyen napon és idősávban kéri a telefonos konzultációt és fel kell tennie azokat a kérdéseket és/vagy meg kell jelölnie az utazási irányt, amivel kapcsolatban a telefonos konzultáció során választ vár.

6.3. Személyreszabott utazástervezés esetén a fizetés után megnyílik egy nagyon részletes űrlap, mely több kérdést tesz fel a tervezett utazással, annak módjával, a Megrendelő utazási terveivel, elvárásaival, vágyaival kapcsolatban. Ezen kérdések maradéktalan megválaszolása és jóváhagyása után öt munkanapon belül történik meg a javasolt utazás megtervezése, és ennek részeként az összeállított utazás, és/vagy útiterv lefoglalásához szükséges foglalási terv, linkek, árak dokumentált formában történő átadása. Ezen információk összeállításáról e-mail-ben értesítjük Megrendelőt és ezen e-mailben tájékoztatjuk a szolgáltatási díjból még hátralévő összeg pontos nagyságáról és megfizetésének módjáról és határidejéről.

A Szolgáltatások díja minden esetben előre, a Szolgáltatás megrendelésekor felugró OTP SimplePay fizető oldalán egylépcsős bankkártyás fizetéssel teljesítendő az adott szolgáltatást nyújtó vállalkozás felé közvetlenül.

Amíg a meghatározott szolgáltatási díj bankkártyás kifizetése nem történik meg, a Felek között érvényes szerződés nem jött létre.

A kifizetett szolgáltatásról szóló nyomtatható PDF formátumú számlát e-mail-ben küldjük meg a Megrendelő részére, oly formában, hogy az e-mailben szereplő linkről azt kinyomtathatja

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a lehető legjobb kiszolgálása érdekében a tanácsadási szolgáltatást az adott területen leginkább jártas szakértőnk nyújtja majd, így a szolgáltatás díja közvetlenül neki, az ő számlája alapján fizetendő.

A szolgáltatás díját Szolgáltató bármikor, bármilyen előzetes bejelentés és indoklás nélkül meg változtathatja, de ez a változás nem érinti a Megrendelők által korábban leadott és Üzemeltető által visszaigazolt megrendelések díját, mert azok, minden esetben a megrendelés visszaigazolásában megadott díjon kerülnek teljesítésre.

Jelen ÁSZF elfogadásával minden Megrendelő korlátozás nélkül és egyértelműen elfogadja az alábbiakat is: Tudomásul veszi hogy a Newgency Kft. (1133 Budapest, Pozsonyi út 48.) Adatkezelő által a www.tripminer.com Weboldal felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai a bankkártyás fizetési modul révén átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: (vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, valamint a számlázási adatok)

Az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://simplepay.hu/vasarlo-aff

A 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 20. § alapján, a fogyasztónak minősülő, azaz a Szolgáltatást magáncélból igénybevevő Megrendelőt indokolás nélküli elállási jog illeti meg. Megrendelő elállási jogát az erre vonatkozó, Üzemeltetőnek és Szolgáltatónak írásban bizonyítottan megküldött nyilatkozat útján gyakorolhatja. Megrendelőt ezen elállási joga csak abban az esetben illeti meg, ha a Szolgáltatás igénybevételét még nem kezdte meg és nem illeti meg az elállás joga a Megrendelőt, ha a 14 munkanapos elállási határidő lejárta előtt a Szolgáltató a teljesítést megkezdte. Ha a Szolgáltató a teljesítést a 14 napos határidő előtt megkezdte, de még nem fejezte be, a Megrendelőt és a Szolgáltatót is felmondási jog illeti meg. A felmondási jog gyakorlásával a szerződés a jövőre nézve megszűnik, de a már teljesített Szolgáltatások ellenértékét Megrendelő köteles a Szolgáltatónak pénzügyi bizonylata alapján megtéríteni.

Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét nem tudja teljesíteni, úgy jogosult a megrendeléstől elállni, de ebben az esetben Megrendelő által már kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni.

A felek között létrejött szerződés, amennyiben a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 20. § szerinti megrendelői elállásra érvényesen sor kerülhet, úgy a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 20. § szerinti megrendelői elállásra nyitva álló határidő lejártát követően szűnik meg. Szolgáltatói elállás esetén a szerződést azonnal megszűnik, míg minden egyéb esetben a teljesítést követően szűnik meg.

Üzemeltető és Szolgáltató a szerződésre alkalmazandó jog által megengedett legteljesebb mértékben kizárja a kártérítési felelősségét a Szolgáltatásai igénybevételével, vagy a Weboldalra belinkelt, hivatkozott harmadik féllel kapcsolatbahozott összes kárért, melynek oka, hogy az általa nyújtott Szolgáltatás alapeleme a tájékoztatás, információnyújtás, ötlet- és foglalási tanácsadás, mely tevékenységek harmadik féllel semmilyen jogviszonyt nem keletkeztetnek, mindössze a szolgáltatás nyújtásának időpontjában érvényes, harmadik fél által nyújtott szolgáltatásokat és/vagy azok elérhető árát, valamint az adott szolgáltatás elérhetőségét (pl., linkek) tartalmazzák.

Amennyiben bármely Megrendelő a Szolgáltató szolgáltatásának igénybevétele után üzleti kapcsolatra lép bármely, Szolgáltató által javasolt, említett, hivatkozott harmadik féllel, úgy Megrendelő ezt saját felelősségére teszi és előre köteles mérlegelni, hogy az érintett harmadik fél együttműködési feltételei, azok ára számára megfelelők-e, vagy sem. Ha nem, úgy javasoljuk, hogy az adott harmadik féllel nem lépjen üzleti kapcsolatra! Ha pedig igen, úgy a harmadik féllel kötött üzleti kapcsolat minden előnyét, hátrányát és következményeit Megrendelő a választott harmadik fél és közte létrejövő jogviszony és annak feltételrendszere alapján teljes mértékben viseli.

A www.tripminer.com Weboldal szerzői mű és így szerzői jogvédelem hatálya alatt áll.

A Weboldalon nyújtott szolgáltatásokhoz és megjelenített bármely saját tartalomhoz (szöveg, kép, adatok, struktúra, eljárás, stb.) fűződő szerzői jog, illetve egyéb szellemi tulajdonjog az Üzemeltetőt, azaz a Newgency Kft-t illetik meg, így azok bármilyen módon való másolása, vagy átvétele szerzői jogsértésnek minősül és jogi eljárást von maga után.

 

A Weboldalhoz történő hozzáférés, vagy a Weboldal használata más számára semmilyen jogot, ezen belül szellemi tulajdon-, hasznosítási, vagy felhasználási jogot nem keletkeztet.

A Weboldalon található egyes megjelöléseken, adatokon, információn, logokon az Üzemeltetőnek, vagy partnereinek, alvállakozóinak védjegyoltalma áll/állhat fenn a Weboldalon való szerepeltetésük csak tájékoztatása szolgál.

 

A Weboldal semmilyen tartalmi eleme nem értelmezhető úgy, hogy Üzemeltető akár kifejezetten, akár hallgatólagosan, engedélyezné bármilyen harmadik félnek, bármilyen védjegy használatát.

Amennyiben Megrendelő panasszal fordul Üzemeltetőhöz, úgy Üzemeltet a panaszt rögzíti, és legalább egy évig megőrzi. Üzemeltető a panaszt 30 napon belül kivizsgálja, majd a vizsgálat eredményéről írásban értesíti Megrendelőt. A panasz benyújtására Üzemeltető jelen ÁSZF-ben megjelölt elérhetőségein (székhely, illetve online ügyfélszolgálat)  tértivevényes levélben, vagy visszaigazolt e-mail-ben írásban van lehetőség.

 

Bankkártyás fizetés esetén a fizetéssel kapcsolatosan felmerült panaszt Szolgáltató továbbítja a bankkártyás fizetési szolgáltatást nyújtó OTP SimplePay felé.

Cégnév: OTP Mobil Szolgáltató kft
Székhely: 1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.
Ügyfélszolgálat: ugyfelszolgalat@simple.hu
Telefonszám: +36 1/20/30/70 3-666-611
Cégjegyzékszám: 01-09-174466
Adószám: 24386106-2-43
Tárhelyszolgáltató: Tárhely.Eu Kft., 1144 Budapest, Ormánság u. 4.

 

Megrendelő – amennyiben fogyasztónak minősül – panaszának elutasítása esetén jogosult a Budapesti Békéltető Testülethez fordulni a fogyasztói jogvita rendezése érdekében. Bővebb információ a Budapesti Békéltető Testület tevékenységéről, valamint elérhetőségei:

 

Amennyiben Megrendelő a fogyasztói jogvitát online szeretné lefolytatni és rendezni, azt megteheti a https://ec.europa.eu/odr alatt található online vitarendezési platformon keresztül.

 

A fogyasztónak minősülő Megrendelő panaszával fogyasztóvédelmi hatósági eljárást is kezdeményezhet a fogyasztóvédelmi hatáskörrel rendelkező fővárosi és megyei kormányhivatalnál. Bővebb információ az eljárásról, valamint a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság elérhetőségei:

 • https://www.nfh.hu/node/4535
 • cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
 • levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.
 • Központi telefonszám: +36 1 459 4800
 • Faxszám: +36 1 210 4677
 • Központi e-mail cím: nfh@nfh.hu

 

Az első fokon fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok:

 

Budapest Főváros Kormányhivatala Műszaki, Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály

 • Cím: 1052 Budapest, Városház u. 7.
 • Postacím: 1364 Budapest, Pf.: 144.
 • Telefonszám: +36-1 450-259

 

Pest Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály

 • Cím: 1135 Budapest, Lehel utca 43-47.
 • Postacím: 1365 Budapest, Pf.: 270.
 • Telefonszám: +36 1 236-3937, +36 1 236-3978, Telefax: +36 1 236-3956
 • E-mail: fogyved@pest.gov.hu

 

Szolgáltató felügyeleti szervei továbbá:

Megrendelő a megrendeléssel, vagy hírlevél-feliratkozással hozzájárul ahhoz, hogy az elektronikus megrendelés során általa megadott személyes adatait a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben és időtartamban Üzemeltető, mint Adatkezelő kezelje és tárolja, a szerződés teljesítése során felhasználja, valamint a Szolgáltatás nyújtásában résztvevő alvállalkozói felé továbbítsa.

Üzemeltető részletes adatkezelési elveit és adatvédelmi tájékoztatóját a Weboldalon megtalálható Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza, amely az ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi. A megrendelés leadásával Megrendelő hozzájárulását adja az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott műveletek végrehajtásához.

A Weboldal megtekintéséhez speciális programra nincs szükség. Az általános használatban lévő, internetezésre szolgáló böngészőprogramokkal weboldalunk megtekinthető. Előfordulhat, hogy az adott böngészőprogramban az általánostól eltérő beállításokat alkalmaznak. Az ebből eredő károkért, téves, vagy nem pontosan megjelenített információkért, árakért nem vállalunk felelősséget. Ha az oldal megtekintésével mégis problémája van, kérjük, vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal az hello@tripminer.com email címen.

A honlap tartalmához való hozzáférésből vagy a hozzáférés hiányából, illetve tartalmának felhasználásából, vagy a felhasználás hiányából eredő közvetlen, közvetett, járulékos, következményes, büntető, vagy nem vagyoni kártérítés alapjául szolgáló károkért sem Üzemeltető, sem Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Sem Üzemeltető, sem Szolgáltató, sem a Weboldalnak helyet adó szerver üzemeltetője (továbbiakban, Szerverüzemeltető) nem vállal helytállást azért, hogy a Weboldal, illetve a szerver, amely a Weboldalt hozzáférhetővé teszi, vírusmentes, illetve mentes kár okozására alkalmas alkotórészektől.

Sem Üzemeltető, sem Szolgáltató, sem a Szerverüzemeltető nem áll helyt a Weboldal hibamentes, és folyamatos működéséért, és azért sem, hogy a Weboldal működésével kapcsolatban észlelt hibákat azonnal kijavítja.

Ha a Weboldal használata azzal az eredménnyel jár, hogy a Látogató érdekeltségében adatokat, vagy eszközöket kell javítani, vagy kicserélni, ezen javítások, vagy kicserélés költségeiért sem az Üzemeltető, sem Szolgáltató, sem a Szerverüzemeltető nem vállal felelősséget.

Minden Látogató, Megrendelő köteles tudomásul venni, hogy se az Üzemeltető, se a Szolgáltató nem utazási iroda, így semmilyen jogi értelemben vett utazásszervezői, közvetítői és utazási szolgáltatásegyüttes igénybevételét elősegítő kereskedelmi tevékenységet nem végez, utazási szolgáltatást nem nyújt. A TripMiner.com weboldalon semmilyen utat nem lehet lefoglalni, arra befizetni, ellenben a weboldal céljával összhangban, utazási tapasztalatainkra támaszkodva segítünk a Látogatóknak, Megrendelőinknek az általuk megadott paraméterekre, elvárásokra megtervezni és összeállítani az utazásaidat és megmutatjuk, hogy a tervezett utak esetében, annak egyes elemeire, a Látogatók, Megrendelők által igénybevenni tervezett szolgáltatásokra, hol érdemes befizetni és/vagy lefoglalni azokat, hogy a legjobb ár/érték arányon jussanak azokhoz hozzá.

Üzemeltető nem szavatolja a Weboldalon hozzáférhető információ teljességét és pontosságát. A Weboldal tartalmát az Üzemeltető a látott formában jeleníti meg, ezért semmiféle szavatosságot vagy jótállást nem vállal.

Üzemeltető jogosult a Weboldal teljes tartalmának előzetes tájékoztatás nélküli megváltoztatására, illetve a Weboldalon szereplő tartalom elavult is lehet, tartalmának rendszeres frissítésére az Üzemeltető semmiféle kötelezettséget nem vállal.

Az Üzemeltető és a Szolgáltató a jogszabályok által megengedett lehető legszélesebb körben kizár minden, a Weboldallal kapcsolatban felmerülő kártérítési, szavatossági és jótállási igényt.

Üzemeltető és Szolgáltató nem köteles
a honlapon keresztül küldött minden üzenet megválaszolására, illetve bármilyen elektronikus küldemény, vagy bármilyen más neki küldött anyag fejében térítés fizetésére.

Kérjük, hogy minden Látogató, Megrendelő tartózkodjon mindennemű hamis, törvénytelen, fenyegető, becsületsértő, rágalmazó, obszcén, pornográf, illetlen, gyalázkodó, vagy bármely olyan anyag, információ, adat Weboldalra, vagy közösségi oldalakra történő feltöltésétől, vagy Üzemeltetőnek, Szogáltatónak való továbbításától, amely bűncselekménynek, vagy jogsértésnek minősül, vagy megtévesztésre alkalmas.

A felek közötti jogviszonyra vonatkozó főbb jogszabályok, melyek a https://njt.hu oldalról elérhetők:

 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyed kérdéseiről
 • 2011. CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról
 • 45/2014. (II.26) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
 • 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól.

Üzemeltető és Szolgáltató számára a legfontosabb a Megrendelői elégedettsége, ennek megfelelően, Megrendelő igényeit és a Szolgáltatás színvonalának emelését elősegítő javaslatait szívesen fogadja a hello@tripminer.com ügyfélszolgálati elérhetőségen.

Jelen ÁSZF-re a magyar jog az irányadó. A Weboldalhoz való hozzáféréssel és annak használatával minden Látogató és Megrendelő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a jogvitákra magyar bíróságoknak legyen kizárólagos joghatóságuk.

A jelen ÁszF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a Szerzői Jogi Törvény, illetve a Weboldalon közzétett Szolgáltatás leírások az irányadók.

Az ÁSZF 2019. március 18-tól hatályos.

menü bezárása